currdb:
Решение №263/04.12.2017 по дело №1030/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 263

гр. София, 04 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Костова

ЧЛЕНОВЕ: МинаТопузова Валя Рушанова

при участието на секретаря Мира Недева и

на прокурора Николай Любенов,

изслуша докладваното от съдия Капка Костова

касационно дело № 1030 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета от НПК, с ангажирано основание за възобновяване на делото по чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК – поради разкриване на обстоятелство, което не е било известно на съда при постановяване на атакуваната присъда и имащо съществено значение за делото.

Образувано е по искане на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Варна, за отмяна по реда на възобновяването на наказателните дела на присъда № 139 от 25 април 2017 година на Районен съд – гр. Варна, постановена по нохд № 411 / 2017 година, в частта, с която на осъдения С. Р. К., при условията на чл. 25 във вр. чл. 23 от НК, е определено общо наказание за съвкупността от престъпления, предмет на посоченото нох дело и на осъждането на К. с влезли в сила присъди по други шест наказателни дела.

<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.