currdb:
Решение №87/04.12.2017 по дело №4699/2016 на ВКС, ГК, II г.о.
Допустимо ли е ответникът по иск за признаване за установено, че учредено в негова полза право на строеж е погасено по давност, поради неупражняването му в петгодишния срок по чл.67 ЗС, да прави възражение, че праводателят на ищеца не е бил собственик на дворното място, върху което е учредено това право, при положение, че не заявява собственически права върху мястото и се позовава на валидно учредено и реализирано право на строеж от същия праводател?

чл. 67 ЗС 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87гр. София, 04.12.2017 г.В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Ина Андонова

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 4699/16г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Г. М. М., П. И. М. и Д. И. Ц. от [населено място] срещу въззивно решение № 886 от 30.06.16г., постановено по гр.д.№ 632/16г. на Варненския окръжен съд с оплаквания за неправилност поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационно основание по чл.281, т.3 ГПК.

Решението е допуснато до касационен контрол при условията на чл.280, ал.1, т.3 ГПК за даване отговор на въпроса допустимо ли е ответникът по иск за признаване за установено, че учредено в негова полза право на строеж е погасено по давност, поради неупражняването му в петгодишния срок по чл.67 ЗС, да прави възражение, че праводателят на ищеца не е бил собственик на дворно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.