currdb:
Решение №422/06.12.2017 по дело №5147/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 422

София, 06.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ

гр.дело №5147/2016 година.

Производството е по чл.250 ГПК.

Образувано е по молба, вх.№12154/09.11.2017 г., подадена от А. Г. Г. от [населено място], област Б., за допълване на решение №186/25.10.2017 г. по настоящото дело. С молбата се иска допълване на посоченото решение и се присъдят направените разноски.

Ответницата в настоящото производство Б. А. К., посредством процесуалния си представител – адв. Д. Х., е депозирала отговор по смисъла на чл.250, ал.2, изречение първо ГПК.

Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като разгледа молбата и взе предвид отговора на ответницата по нея, намира за установено следното:

Молбата за допълване на касационното решение е подадена на 07.11.2017 г., по пощата, поради което срокът по чл.250, ал.1 ГПК е спазен, и тя процесуално допустима.

Разгледана по същество тя е и основателна по следните съ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.