currdb:
Решение №313/06.12.2017 по дело №3463/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

4

№ 313

гр.София, 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при секретаря Аврора Караджова и прокурора.................................................

като изслуша докладвано от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3463 по описа на Върховния касационен съд за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 73 ЗЧСИ.

Образувано е по жалба на м. на п., представляван от пълномощника си юрисконсулт П. Р., срещу Решение от 21.03.2017 г. на Д. к.на К. на ч. с. и. на Република България по образувано д. д.№ 1/2017г. срещу ч.с.и. В. П., рег. /№/ и с район на действие – ОС Л.. С атакуваното решение е отхвърлено като неоснователно искането на м.п. за налагане на дисциплинарно наказание на съдебния изпълнител за допуснати нарушения в производството по изпълнително дело /№/ по описа на Ч. В.П..

В жалбата се поддържа, че решението на дисциплинарната комисия е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което на частния съдебен изпълнител ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.