currdb:
Решение №279/06.12.2017 по дело №975/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 279

София , 06.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ : Жанина Начева

Теодора Стамболова

при секретар Илиана Рангелова и в присъствието на прокурора М.Михайлова изслуша докладваното от съдията Елена Авдева наказателно дело № 975/ 2017 г.

Производството по делото е образувано на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК по искане от главния прокурор на Република България за възобновяване на внохд № 286/2017 г. по описа на Софийския апелативен съд.

В искането се сочи, че въззивният съд, потвърждавайки първоинстанционната оправдателна присъда по отношение на подсъдимия Ю. И. А., е допуснал съществено нарушение на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

С позоваване на решение №10 от 28.09.2010 т. по к.д. № 10/2010 г. на Конституционния съд се твърди, че съчетанието между данни от разпит на служител под прикритие и такива, събрани със специални разузнавателни средства, след влизане в сила на ЗИДНПК /ДВ , бр. 32 от 2010 г./, вече е допустима доказателствена база за осъдителна присъда. Наред с този довод се изтъква, че съществуват и други доказателствени източници извън посочените категории, които са били игнорирани от съдебните състави - показания на свидетеля ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.