currdb:
Решение №266/06.12.2017 по дело №996/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 266

гр. София, 06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ: Бисер Троянов

Петя Шишкова

при секретар Кр.Павлова и в присъствието на прокурора от ВКП Антони Лаков, като разгледа докладваното от съдията П. Шишкова КНОХД № 996/17 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по реда на чл. 346, т.1 от НПК по постъпила касационна жалба и допълнение към нея от защитника на А. С. срещу присъда № 18 от 14.06.2017г., постановена по ВНОХД № 268/2017г. по описа на Софийски апелативен съд, с която е отменена частично присъда № 253/19.10.2016г., постановена по НОХД № 867/2016г. по описа на Софийски градски съд, наказателно отделение, 25 състав.

В касационната жалба и допълнителното изложение се прави искане за отмяна на въззивната присъда и оправдаване на подсъдимия С., а алтернативно, за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд. Твърди се, че доказателствата по делото са тълкувани превратно, като не е съобразен интересът на свидетелите-полицейски служители от отчитане на успешна операция, не са обсъдени твърденията на св.А.,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!