choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №132/06.12.2017 по дело №227/2017 на ВКС, ГК, III г.о.
По иск с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ следва ли съдът да направи извода за реално съкращаване на щатна бройка в общинската администрация чрез сравнителен анализ на правната регламентация в Класификатора на длъжностите в администрацията (К.) и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (Н.), зададен от различното наименование на старата и на новата длъжности в утвърдените от кмета щатни разписания (старото и новото), когато К. предвижда те да се заемат от лица по трудово правоотношение или във всеки такъв случай съдът е длъжен да анализира естеството на възложената работа, произтичащо от длъжностните характеристики?

чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ чл. 329 КТ чл. 13 ЗА 

№ 132

[населено място], 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в публичното заседание на двадесет и седми септември две хиляди и седемнадесета година в състав: Председател: Светла Димитрова

Членове: Геника Михайлова

Даниела Стоянова

при секретаря Райна Стоименова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 227 по описа за 2017 г.

Производството е по чл. чл. 290 – 293 ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение № 401/ 31.10.2016 г. по гр. д. № 619/ 2016 г., с което Русенски окръжен съд е отменил решение № 930/ 08.07.2016 г. по гр. д. № 1819/ 2016 г. на Русенски окръжен съд и е отхвърлил исковете на Т. Т. Б. срещу [община], както следва:

· да се признае за незаконно и да се отмени уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 КТ със заповед № 6/ 02.02.2016 г. на кмета на [община] (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) и

· да се възстанови на предишната работа на длъжността „старши експерт“ в отдел „Общинска собственост“ (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ).

Обжалването е допуснато по въпроса: По иск с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ следва ли съдът да направи извода за реално съкращаване на щатна бройка в общинската администрация чрез сравнителен анализ на правната регламентация в Класификатора на длъжностите в администрацията...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.