currdb:
Решение №230/06.12.2017 по дело №732/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230

гр. София, 06.12.2017 г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение,

в публично заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА

ГАЛИНА ЗАХАРОВА

при секретаря Кр. Павлова в присъствието на

прокурора Б. Джамбазов изслуша докладваното от

съдия ЧОЧЕВА наказателно дело № 732 по описа за 2017 г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по реда на чл. 424, ал. 2, вр. чл. 420, ал. 2, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК и е образувано по искане на осъдения С. К. П. за възобновяване на ВЧНД № 13/2017 г. на Апелативен съд – Варна и отмяна на постановеното по него решение № 45/21.03.2017 г. в частта, в която е било потвърдено определение № 383/20.12.2016 г. по ЧНД № 497/2016 г. на Окръжен съд – Добрич относно приложението на чл. 24 от НК.

С определението по ЧНД № 497/2016 г. и в производство по чл. 306 ал. 1, т. 1 от НПК, образувано по предложение на ОП – Добрич, са били групирани наложените на осъдения П. наказания по влезли в сила присъди по НОХД № 357/2015 г. и НОХД № 102/2015 г. (и двете по описа на ОС – Добрич), като на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК му е било определено общо наказание ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.