currdb:
Решение №225/11.12.2017 по дело №645/2017 на ВКС, ТК, II т.о.
За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.

чл. 52 ЗЗД 

Решение по т.д. №645-17 на ВКС , ТК, ІІ ро отд.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225

гр. София,11.12.2017

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 22 .11. , две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Ирена Велчева като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №645/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на А. С. З., Е. С. З., Е. А. З. и А. С. З. срещу решение №1085 от 30.05.2016 г. на Софийски апелативен съд по гр.д. №118/16 г., В ЧАСТТА, с която е потвърдено първоинстанционното решение от 29.05.2015 г. по гр.д. № 2143/2014 г. на СГС, в частта, с която са отхвърлени исковете на касаторите срещу ЗД [фирма]-София за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта при ПТП на 18.08.2012 г. на С. А. З. на 41 г.-син на първите двама, съпруг на третата и баща на четвъртия ищец за разликите както следва: от по 20 000 лева до 40 000 лева –за първите трима и от 30 000 лева до 40 000 лева –за сина на загиналия, ведно със законната лихва от датата на настъпване на смъртта, както и в съответната част за разноските.

В касационн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.