currdb:
Решение №159/12.12.2017 по дело №375/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159/ 12.12.2017г.

[населено място]

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№375/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационни жалби на М. В. Д. и А. В. Д. против решение №1458/28.06.2013г. по т.д.№2017/12г. на Софийски апелативен съд , с което е обезсилено решение №1423 от 29.12.2011г. по т.д.№2067/2009г. на Софийски градски съд,с което по предявени от тях искове по чл.74 ТЗ са отменени решенията, взети на Общото събрание на акционерите на [фирма],проведено на 07.11.2009г. и производството по делото е прекратено на основание чл.270 ал.3 ГПК. В хода на производството пред ВКС е оттеглена касационната жалба на М. В. Д. и същото по отношение на него е прекратено.

В касационната си жалба В. Д. поддържа оплаквания за необоснованост, неправилност и незаконосъобразно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.