currdb:
Решение №190/12.12.2017 по дело №512/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

№ 190

София, 12.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

При участието на секретаря: А.Йорданов

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело № 512/2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

„В. м. з., ЕАД, [населено място] е подал касационна жалба срещу решение №346 от 07.11.2016г. по т.д.530/16г. на Пловдивски апелативен съд в частта му, с която, след отмяна на решение по т.д. №323/15г. на Пловдивски окръжен съд за отхвърляне предявеният от [фирма], с Б. против [фирма], [населено място] иск с правно основание чл. 59 ЗЗД, за сумата 72 757лв - обезщетение за неоснователно обогатяване, реализирано от ответника поради лишаването му от ползване на недвижим имот за периода 01.07.2010г. – 30.04.2015г., по същество е уважен този иск в същата част. Обжалвано е и решението в частта за разноските, присъдени за въззивното производство в полза на ищеца.

Касаторът е поддържал оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.