currdb:
Решение №192/13.12.2017 по дело №4439/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 192

гр. София 13.12.2017 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 18 септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия З.Атанасова гр.д. № 4439 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от ответницата Т. А. Р., чрез адв.М. Ш. и адв.И. Ш. срещу решение № 963/04.07.2016 г. по в.гр.дело № 1195/2016 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е отменено изцяло решение № 800/08.03.2016 г. по гр.дело № 11562/2015 г. на Пловдивския районен съд и вместо това е прогласил на основание чл.26,ал.2,пр.4 ЗЗД за нищожна съдебно спогодба, одобрена с протоколно определение № 16/11.02.2014 г. по нохд № 19/2014 г. на ПОС, сключена между Т. А. Р. от [населено място] и повереника и адв.Ш. от една страна и К. Т. Б. и защитника му адв.Д. от друга страна, с която К. Т. Б. се задължава да заплати на Т. А. Р. сумата 15 000 лв. за срок от осемнадесет месеца, считано от 11.02.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата от 5 400 лв., считано от 19.07.2005 г. и законната лихва върху сумата от 9 600 лв., счита...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.