currdb:
Решение №236/13.12.2017 по дело №1200/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

№ 236

София, 13.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

При участието на секретаря: А. Йорданов

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело № 1200/2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Р. Р. С., чрез пълномощника й – адв. Г. Д. е подала касационна жалба против решение №2477 от 23.12.2016 г. по гр.д. № 4191/2016 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която, след частична отмяна на решение от 07.03.2016г. по гр.д. 3038/15г. на СГС, с което е уважен предявения от Р. Р. С. против [фирма] иск по чл.226 КЗ за разликата над 110000лв. до 180000лв. и за присъдената държавна такса за разликата над 4350лв. до 7150лв., по същество в същата част иска е отхвърлен, както и в частта по присъдените в полза на ЗК [фирма] разноски .

Касаторът С. е поддържала оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т.3 ГПК. По –конкретно е изложила разбиранет...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.