currdb:
Решение №208/14.12.2017 по дело №53476/2015 на ВКС, ТК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 208

гр.София, 14.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на седми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

Геновева Николаева при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 53476 по описа за 2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните, против решение № 110 от 22.06.2015 г., постановено по гр.д. № 266 по описа за 2015 г. на Пловдивския апелативен съд ,

втори граждански състав, с което е потвърдено решение №360 от 26.2.2015 г. по гр.д. № 969 по описа за 2014 г. на Пловдивския окръжен съд, трети граждански състав, за отхвърляне на предявените от Държавата против Г. Т. У. искове по чл.8 от Закона за арендата в земеделието за плащане на индексираните арендни вноски за стопанските 2008/2009 г. и 2009/2010 г. в размер съответно на 7 851,08 лв. и на 28 427,10 лв. и исковете по чл.92, ал.1 от ЗЗД за заплащане на неустойка за забава от 0,3% на ден за период от 90 дни, която за стопанската ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.