currdb:
Решение №140/14.12.2017 по дело №919/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 140

София, 14.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 919 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Прокуратурата на Република България срещу решение № 38 от 09.01.2017г. по в. гр. дело № 3715/2016г. на Софийски апелативен съд в частта му, с която е потвърдено решение № 3953 от 12.05.2016г. по гр. дело № 8716/2015г. по описа на СГС в частта му, с която ответникът Прокуратурата на Република България е осъден да заплати на ищеца М. И. Б. от [населено място], [улица], на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, сумата 12 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от незаконно наказателно производство, прекратено окончателно с постановление от 24.04.2014г., влязло в сила на 19.05.2014г., ведно със законната лихва, считано от 20.05.2014 г. до окончателното изплащане.

Касаторът - ответник поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушен...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.