currdb:
Решение №161/14.12.2017 по дело №475/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Решение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

475_17_dec_290gpc_partage_parts_povtorn=no_prddbv

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161

София, 14.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

при участието на секретаря Анета Иванова,

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 475 /2017 г.:

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 428 от 12.07.2017 г. по касационна жалба на С. Д. С. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 98 /21.10.2016 г. по гр.д. № 169 /2016 г. на Видинския окръжен съд, г.о.,

1) на основание чл.280,ал.1,т.2 ГПК по материалноправния въпрос : допустимо ли е собственикът на идеални части от даден имот да придобие същите идеални части на основание давностно владение при наличие на друго предхождащо придобивно основание и при положение, че не е изгубил правото си на собственост върху тях, за който е прието, че е разрешен в противоречие с решение № 1220 /02.12.2008 г. по гр.д. № 4730 /2007 г., на ВКС, І г.о., постановено в производство по чл.218а, ал....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.