currdb:
Решение №135/15.12.2017 по дело №4830/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 135

С., 15.12. 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при участието на секретаря РАЙНА СТОИМЕНОВА

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

гр. дело № 4830/2016година

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 286 от 10.04.2017г. е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване по касационна жалба на К. П. Р., подадена чрез адв. Б. В., на въззивно решение №1611 на Софийски апелативен съд, постановено на 25.07.2016г. по в.гр.д.№ 5246/2015г. С това решение, след отмяна на решение №5117 от 14.07.2015г., постановено по гр.д. № 4925/2014 г. от Софийски градски съд, К. П. Р. е осъдена да заплати на С. Й. Х. на основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 47185 /четиридесет и седем хиляди сто и осемдесет и пет/ щатски долара, представляваща продажна цена по договор за покупко - продажба на недвижими имоти, сключен на 14.04.1995г. с нотариален акт № 66, т. XXXIII, дело № 6430/1995 г. на нотар...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.