currdb:
Решение №275/15.12.2017 по дело №5174/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 275

гр. София, 15.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на пети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 5174 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 от ГПК (в редакцията на закона, преди ЗИДГПК, обн. в ДВ, бр. 86/2017 г. – съгласно § 74 от последния, която редакция относно касационното производство се има предвид и по-натам в решението).

Производството е образувано по касационна жалба на ищеца по делото И. Д. Б. срещу решение № 1335/27.06.2016 г., постановено по въззивно гр. дело № 1872/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС). Касаторът обжалва въззивното решение в частта, с която, при постановени частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 399/02.09.2015 г. по гр. дело № 307/2015 г. на Врачанския окръжен съд (ВОС), като краен резултат искът му срещу П. на Р. Б. (ПРБ), квалифициран като такъв с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3, пр. 1 от ЗОДОВ, за заплащане на обезщетение за причинените му неимуществени вреди от незаконно воденото срещу него наказателно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.