currdb:
Решение №188/15.12.2017 по дело №2613/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 188

гр. София, 15.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2613 по описа за 2016г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответницата Пролет С. К. чрез процесуален представител адв. Д. Д. срещу решение № 1449 от 08.07.2016г. по т. дело № 2315/2016г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 11 състав, с което е потвърдено решение № 4 от 08.02.2016г. по гр. д. № 218/ 2015г. на В., с което е признато за установено в отношенията между [фирма] и Пролет С. К., че последната дължи на [фирма] следните суми: 53 720,72 лв. – главница, 14 482,84 лв. – договорна лихва за периода от 28.06.2011 г. до 11.02.2014 г., 10 073,47 лв. – наказателна лихва за периода от 26.03.2012 г. до 11.02.2014 г. и законна лихва върху главницата, считано от 12.02.2014 г. до окончателното погасяване на задължението.

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.