currdb:
Решение №176/15.12.2017 по дело №4624/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 176

С. 15.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова

и прокурор А. за Върховна касационна прокуратура,

като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 4624 по описа за 2016г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по подадената касационна жалба от Върховен административен съд [населено място], чрез процесуалния представител С. против въззивно решение № VІ -40 от 25.05.2016г. по в.гр.д. № 370/2016г. на Бургаски окръжен съд,в частта му, с която е потвърдено решение № 1861 от 25.11.2015г. по гр.д.№ 5349/2014г. на Бургаски районен съд, като е осъден Върховен административен съд да заплати на М. С. С., на основание чл.2 ал.1 З., сумата от 1 000лв., обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на оставяне без уважение на жалбата на ищеца срещу полицейското му задържане, осъществено на 14.02.2013г., с решение от 4.04.2014г. по адм.д.№ 13107/2013г., ведно със законната лихва, считано от 4.04.2014г.. Искането на касатора е за отмяна на постановения въззивен акт...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.