currdb:
Решение №74/18.12.2017 по дело №4423/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

София, 18.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на втори октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 4423/2016 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

А. Й. З. от [населено място] обжалва и иска да се отмени въззивно Решение No 457 от 30.03.2016 година по В.гр..д.Nо 3262/2015 год. на ОС- Пловдив по допускане на съдебна делба , по реда и на основание чл. 344 ал.1 ГПК във вр. с чл.34 ЗС и чл. 44 т.3 СК/2009г. и чл. 28 СК/2009 год. Поддържа се, че въззивното решение е процесуално недопустимо , на основание чл. 299 ал.1 ГПК, основание за касиране по чл. 281 т.2 ГПК.

Наведените доводи за нез...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.