currdb:
Решение №150/18.12.2017 по дело №1834/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е№ 150

София, 18.12.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 1834 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Б. П. Б. и Г. П. Б., двамата от [населено място], представлявани от адв. Ж. З. срещу решение № 2404 от 07.12.2015г. по в.гр.д. № 3369/2013г. на Софийски апелативен съд в частта, в която след отмяна на решение от 12.06.2013г. по гр.д. № 14812/2012г. на СГС, I г.о., 12 състав са отхвърлени като неоснователни исковете им против Гаранционен фонд с правно основание чл.288, ал.1, т.2, б. „а“ КЗ за сумите над 30 000 лева до 50 000 лева за всеки ищец, както и в частта, в която е потвърдено същото решение за отхвърляне на исковете за разликата над 50 000 лева до 80 000 лева за всеки ищец.

Касаторите поддържат, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържат, че въпреки липсата на наведени ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи