currdb:
Решение №155/18.12.2017 по дело №2382/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 155

София,18.12.2017 годинаВ ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, второ отделение, Търговска колегия в съдебно заседание на 26.09.2017 година, в състав:

РЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Л.Златкова

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 2382 /2016 година

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 ГПК.

Касационното обжалване на въззивното решение на Пловдивския апелативен съд № 251 от 22. 07.1016 г., по т.д.№ 749/2015 г. е допуснато на осн. чл.280, ал.1, т.1 ГПК по касационната жалба на [фирма], гр. П. с определение на ВКС,ТК № 337 от 25. 05. 2017 г. за проверка съответствието на възприетото от въззивния съд разрешение със задължителната практика на ВКС по отношение на определените за значими за изхода на делото въпроси на процесуалното право: 1.”За задължението на въззивната инстанция да обсъди всички събрани по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и да направи от тях собствени констатации за фактическата обстановка, като формира и собствени правни изводи.” и 2. „Дали предявяването на осъдителен иск спира и прекъсва давността по отношение частта от вземането в хипотезата на допуснато по реда на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.