currdb:
Решение №225/18.12.2017 по дело №1192/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225

Гр. С., 18 декември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в публичното заседание на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

МАЯ ЦОНЕВА

С участието на секретаря И. Петкова и в присъствието на прокурора А. Гебрев като разгледа докладваното от съдия Цонева наказателно дело № 1192/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 346, т. 1 и сл. от НПК.

Образувано е по касационна жалба на адв. Е. П., защитник на подс. Р. М. Р. против решение № 379/02. 08. 2017 год., постановено по в. н. о. х. д. № 364/2017 год. по описа на Софийски апелативен съд, НО, шести състав.

С жалбата са релевирани всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. В подкрепа на тезата за наличие на съществени нарушения на процесуалните правила се изтъква, че съдът е игнорирал обясненията на подсъдимия и подкрепящите ги свидетелски показания, както и противоречията между обвинителния акт и заключението на автотехническата експертиза. Твърди се, че решението почива на предположения относно механизма на пътнотранспортно произшествие. Оспорват се констатациите относно концентрацията на алкохол в кръвта на подс...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.