currdb:
Решение №302/18.12.2017 по дело №1064/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 302

София, 18.12. 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание осми декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

2. БИСЕР ТРОЯНОВ

при участието на секретаря Кристина Павлова и в присъствието на прокурора Искра Чобанова разгледа докладваното от съдия Троянов

наказателно дело № 1064 по описа за 2017 г.

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия С. М. Х., чрез служебния защитник адвокат Б. Б., против решение № 224 от 07.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 240/ 2017 г., по описа на Великотърновски апелативен съд, с довод за явна несправедливост на наказанието и искане за неговото намаляване. Съображения по касационния довод с анализ на индивидуализиращите обстоятелства не са изложени.

Подсъдимият и неговият служебен защитник поддържат касационната жалба по изложените в нея съображения. Допълнително сочат твърдения за липсата на значими престъпни последици от двете престъпления и за оказания от дееца съществен принос към улесняване на разследването.

Представителят на Върховната касационна прокуратура счита жалбата за неоснователна и навежда довод за отсъствието на поправително и превъзпитателно въздействие спрямо подсъдимия Х. от предходно изтърпените нак...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.