currdb:
Решение №277/18.12.2017 по дело №933/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 277

гр. София, 18.12.2017 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Наказателна колегия, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ГАЛИНА ТОНЕВА

при секретар КРИСТИНА ПАВЛОВА и с участието на прокурор ИСКРА ЧОБАНОВА разгледа докладваното от съдия ТОНЕВА наказателно дело № 933/2017 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл.346 т.1 от НПК по жалба от защитника на подсъдимия М. Х. И. – адв.Х. срещу решение № 175 от 03.07.2017 г. на Варненския апелативен съд, наказателно отделение, постановено по ВНОХД № 216/2017 г. по описа на същия съд.

В касационната жалба декларативно са релевирани всички касационни основания по чл.348 ал.1 от НПК, като са изложени твърдения за допуснати с въззивното решение на ВАпС съществени процесуални нарушения, нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание на подсъдимия И..

На първо място според жалбоподателя, с атакуваното решение ВАпС е допуснал нарушение на разпоредбата на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.