currdb:
Решение №213/18.12.2017 по дело №813/2017 на ВКС, НК, I н.о.

№ 213

гр. София, 18 декември 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, I НО, в публично заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ВАЛЯ РУШАНОВА

при секретар Мира Недева , при становището на прокурора Тома Комов, изслуша докладваното от съдия Спас Иванчев наказателно дело № 813 по описа за 2017г.

Производството по реда на чл.346 т.1 от НПК е образувано по касационни жалби на подсъдим чрез защитниците му срещу решение № 166/07.06.2017г. по ВНОХД № 105/2017г. по описа на Великотърновски апелативен съд.

В първата по ред жалба се релевират всички касационни основания. Конкретно се заявява, че постановеното решение на въззивната инстанция е незаконосъобразно, неправилно, непълно и недопустимо, постановено в нарушение на закона, при допуснати съществени нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила, като наложеното наказание е явно несправедливо.

Основното оплакване е за необсъждане на доводите на защитата за липса на умисъл и недоказаност, както и за преповтаряне на тези на съда от първата инстанция. Излагат се съображения относно вида на протеста, непроизнасяне относно наложена глоба на защитата и отказ от събиране на доказателства. Депозиране и е оплакване за липса на поправки в протокол от съдебното заседание.

По приложе...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.