currdb:
Решение №222/18.12.2017 по дело №735/2017 на ВКС, НК, II н.о.

№ 222

гр. София, 18.12.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември през 2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Илияна Рангелова и в присъствието на прокурора Кирил Иванов разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 735 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия Н. А., чрез защитника му – адв. Л. И., срещу присъда № 28 от 01.03.2017 г. на Видинския окръжен съд, постановена по ВНОХД № 358/2016 г.

Според жалбата въззивната присъда е постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон. Претендира се липса на мотиви, както и обективна несъставомерност на приетите за установени факти по чл. 172б, ал. 1 НК. Направено е искане за отмяна на присъдата и за оневиняване на подсъдимия.

В съдебното заседание пред настоящата инстанция подсъдимият и защитника му, редовно призовани, не вземат лично участие.

Представителят на Върховната касационна прокуратура пледира за оставяне в сила на въззивната присъда.

Настоящият съдебен съста...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.