currdb:
Решение №202/18.12.2017 по дело №995/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 202

гр. София, 18 декември 2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети ноември през 2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Илияна Петкова и в присъствието на прокурора Атанас Гебрев разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 995 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия В. И. Г. срещу решение № 161 от 13.07.2017г. на Пловдивския апелативен съд, първи наказателен състав, постановено по ВНОХД № 322/2017г.

С жалбата е оспорено правилното прилагане на материалния закон, заявено е и становище за явна несправедливост на наложеното наказание. Направено е искане касационната инстанция „да приеме доводите за по-леко и по-справедливо наказание” и да отмени първоинстанционнната присъда и потвърждаващото я въззивно решение, като е споделено мнение, че след извършената на осн. чл. 58а, ал. 2 НК замяна на доживотния затвор с лишаване от свобода, приложимото наказание е следвало да бъде отмерено в границите от 20 до 22 години.

В съдебното заседание пред настоящия състав на ВКС защитникът на подсъ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!