currdb:
Решение №257/19.12.2017 по дело №4902/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 257

гр.София, 19.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова и прокурора Стаменова

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 4902 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 – чл.293 ГПК.

С определение №728/28.06.2017 г., по подадената касационна жалба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – София, е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 77/29.06.2016 г., постановено по възз.гр.д. № 187/2016г. на Апелативен съд - Б., с което като е потвърдено решение №82/11.03.2016г. по гр.д. №867/ 2012 г. на Окръжен съд – Бургас, е отхвърлено изцяло искането на Комисията за отнемане от ответниците Я. М. П. и [фирма] на недвижимо и движимо имущество на обща стойност 452 816 лв., сумата от 43 850 лв. - получена по реализирани възмездни сделки от Я. П. и наличните суми по две банкови сметки.

К. контрол е допуснат на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите - при формиране на преценката си за наличие на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.