currdb:
Решение №259/19.12.2017 по дело №912/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№259

София, 19 декември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар: Марияна Петрова

и в присъствието на прокурора Божидар Джамбазов

изслуша докладваното от съдията Ружена Керанова

н. дело № 912/2017 година

Върховният касационен съд е трета инстанция по делото, образувано по жалба от защитника на подсъдимия О. Н. Е. срещу въззивно решение № 123/18.05.2017 г., постановено по ВНОХД № 93/2017 г. от Апелативен съд – Варна.

В жалбата се навеждат касационните основания по чл. 348, ал.1, т.1-3 от НПК. Касаторът твърди, че въззивният съд не е обсъдил наведените от защитата доводи, а именно, че пострадалият А. е нападнал подсъдимия, който „механизъм” е въведен в обстоятелствената част на обвинителния акт, като в тази връзка се поддържа тезата за преквалификация на деянието по чл. 119 от НК. Излагат се и доводи за приложението на чл. 118 и чл. 124 от НК. Оспорва се наличието на квалифициращото обстоятелство „особена жестокост”, което било възприето от съда без необходимата доказателствена основа. Отправените искания са за изменение на решението...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.