currdb:
Решение №280/19.12.2017 по дело №931/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 280

гр. София, 19 декември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАПКА КОСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

РУМЕН ПЕТРОВ

със секретар Мира Недева

при участието на прокурора ИВАЙЛО СИМОВ,

след като изслуша докладваното съдия РУМЕН ПЕТРОВ

наказателно дело № 931 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.422 ал.1 т.5 от НПК.

Образувано е по саморъчно искане на осъдения Е. Ю. Ш. за възобновяване на наказателното производство по нохд № 88/2017 г. на Окръжен съд - Благоевград и отмяна на влязлата в сила присъда.

В искането първоначално са изложени доводи единствено относно наличието на явна несправедливост на наложеното наказание като в допълнението, изготвено от назначения служебен защитник - адвокат Л. Паунова, са релевирани съображения за допуснати съществени нарушения на процесуалния и на материалния закон. Според защитника съдът не е постановил присъдата по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, неоснователно не е кредитирал като достоверни обясненията на двамата подсъдими и е пренебрегнал заключението на изготвената съдебно-психол...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.