currdb:
Решение №174/19.12.2017 по дело №417/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 174

гр. София, 19.12.2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 417/2017 година

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 409 от 20.06.2017 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 352 от 08.11.2016 г., постановено по т. д. № 578/2016 г. на Пловдивски апелативен съд, с което е обезсилено решение № 134 от 20.04.2015 г. по т. д. № 7/2015 г. на Старозагорски окръжен съд в обжалваната пред въззивната инстанция част, с която [фирма] е осъдено да заплати на [фирма] сумата 171 493.88 лв., представляваща обезщетение за пълна липса на товар по сключен договор за превоз, установен с международна товарителница /C./ от 28.11.2014 г., по която изпращач е [фирма], получател - Министерство на труда и социалната сигурност на Турция, придружаващи документи - фактури 2444, 2445, 2446, 2447, Т. карнет № J., ведно със законната лихва от предявяване на иска - 13.01.2015 г., до окончателното плащане и разноски в размер на 9 354.74 лв., и е п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.