currdb:
Решение №163/19.12.2017 по дело №802/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 163

София, 19.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 802 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищцата С. А. Б. срещу решение № 1522 от 23.11.2016г. по в. гр. дело № 2524/2016г. на Пловдивски окръжен съд, гражданска колегия, в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение № 2103/20.06.2016г. по гр. д. № 296/2016г. по описа на Районен съд – Пловдив, І гр. състав, с което е отхвърлен като неоснователен иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ за заплащане на обезщетение в размер на 3 642.78 лв. за оставане без работа поради незаконното уволнение на ищцата, извършено със заповед № 57/12. 11. 2015г. на изпълнителния директор на [фирма], за периода 13.11.2015г. - 13.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба – 12.01.20...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.