currdb:
Решение №130/19.12.2017 по дело №666/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

гр. София, 19.12.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 666 по описа за 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Н. Б. Н. от [населено място], чрез пълномощника му адв. Ст. Я.-Й., против въззивното решение от 11.11.2016 год. по гр. д. № 668/2016 год. на Великотърновския окръжен съд в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение от 6.04.2016 год. по гр. д. № 528/2015 год. на районния съд, гр. Павликени, с което е изменен нотариалния му акт № 39/2014 год. за част от имотите /по т. т. 5-10/ в размер над уважените срещу него искове за собственост.

Касаторът поддържа становище за недопустимост, респ. неправилност на въззивното решение, поради наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и иска обезсилването му, респ. отмяната му, като му се присъдят направените разноски.

Ответник...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.