currdb:
Решение №209/19.12.2017 по дело №1087/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 209

гр. София, 19 декември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря Илияна Петкова

и в присъствието на прокурора Божидар Джамбазов

като изслуша докладваното от съдия Красимир Харалампиев

н. дело № 1087/2017 г.

Производството е образувано по касационна жалба от подсъдимия К. В. С. против въззивна присъда № 45 от 20.09.2017 г., постановена по в.н.о.х.д. № 1104/2017 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, със сочени основания за касационна проверка и отмяна по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК.

В подкрепа на релевираните твърдения за допуснати от контролираната инстанция съществени процесуални нарушение се излагат доводите, че мотивите към въззивната присъда са неразбираеми и вътрешно противоречиви и от тях не става ясно по какъв начин съдът е достигнал до съответните правни изводи. Основно се набляга върху липсата на достатъчна яснота относно позицията на окръжната инстанция по отношение на това, дали с изтичането на срока на валидност на СУМПС съответният водач губи своята правоспособност, или не. Сочи се, че ненавременното подновяване на СУМПС като деяние няма необходимата степен на обществена...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.