currdb:
Решение №227/19.12.2017 по дело №811/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 227 гр. София ,19 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Костова

ЧЛЕНОВЕ: Евелина Стоянова

Ружена Керанова

при участието на секретаря Мира Недева

и на прокурора Мария Михайлова,

изслуша докладваното от съдия Капка Костова

наказателно дело № 811 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия А. М. Д., чрез защитника му адвокат Р. И. от АК – [населено място], срещу нова въззивна присъда № 45 от 30 май 2017 година на Пловдивския окръжен съд (ПОС), постановена по внохд № 558 / 2017 година, след отмяна на присъда № 25 от 26 януари 2017 година на Пловдивския районен съд (ПРС), по нохд № 8104 / 2016 година по описа на този съд.

Жалбата съдържа формално позоваване на отменителните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК при заявени неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на присъдата, поради постановяването й в нарушение на материалния и на процесуалния закони. Претендира се отмяната й и оправдаване на подсъдимия Д. по повдигнатото му обвинение и алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд с указания по приложени...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.