currdb:
Решение №134/20.12.2017 по дело №405/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 134

Гр. София, 20.12.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на седми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Ирена Велчева

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

т.д. № 405/2016 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ М.-93-Ц. А. [населено място] с ЕИК[ЕИК], чрез процесуалните пълномощници адв. П. и адв. Д., срещу решение № 741/20.03.2014 г. по т.д. № 407/2013 г. по описа на Софийския апелативен съд, ТО, 5 състав в частта, с която, след отмяна на решение № 1334/05.12.2011 г. по т.д.№ 1478/2009 г. на Софийския градски съд, ТО, 7 с-в в съответната осъдителна част, са отхвърлени предявените от ЕТ М.-93-Ц. А. против М ЕНД Р С. К. Е. искове с правно основание чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД за присъждане на сумата 50 426.23 лв. – част от платената от ищеца цена по предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот от 29.12.2005 г. и от 02.05.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 09.09.2009 г. до окончателното й изп...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.