currdb:
Решение №259/20.12.2017 по дело №1235/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 259

гр. София, 20.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова и прокурора……………………….

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело №1235 по описа на Върховния касационен съд за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу въззивно решение № 7506/14.10.2016 г., постановено по възз.гр.д. № 5827/2016 г. по описа на Софийски градски съд, с което като е потвърдено решение № II-69-102/16.12.2015 г. по гр.д. № 50821/2014 г. на Софийския районен съд, са уважени предявените от Т. Х. Л. искове по чл. 344, ал.1, т.1 КТ за отмяна на уволнението, извършено на основание чл.328, ал.2 КТ със Заповед № РД-15-154/ 05.08.2014г. на изпълнителния директор на дружеството; по чл.344, ал.1, т.2 КТ за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност „ръководител отдел „Административно-стопанска дейност“; и по чл.344, ал.1, т.3 във вр. с