currdb:
Решение №217/20.12.2017 по дело №990/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 217

София, 20.12.2017 годинаВ ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България,второ отделение, Търговска колегия в съдебно заседание на21.11.2017 година, в състав:

РЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Л.Златкова

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 990/2017 година

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационната жалба на С. В. В. от [населено място], [община] против въззивното решение на Софийски апелативен съд № 71 от 09.01.2017 год. по гр.д.№ 2233/2016 г., в частта, с която е потвърдено решението на Софийски градски съд № 1989/09.03. 2016 г., по гр.д.№ 3495/2014 г. за отхвърляне на предявения от същата, като ищец, пряк иск по чл.226, ал.1 КЗ отм. – за разликата над присъдената сумата от 16 000 лв. до заявената във въззивната инстанция, като претендирана, от 70 000 лева - обезщетение за причинени и неимуществени вреди в резултат на пътно-транспортно произшествие на 23.08.2013 г.,настъпило на главен път Е -79 в района на [населено място], по вина на водач на товарно моторно- превозно средство, чиято гражданска отговорност е застрахована от ЗК „О. – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, К., [населено място], заедно със зако...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.