currdb:
Решение №142/20.12.2017 по дело №679/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

гр.София, 20 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

НЕВЕНА ГРОЗЕВА

при участието на секретаря И. Петкова

и в присъствието на прокурора от ВКП МАРИЯ МИХАЙЛОВА

като изслуша докладваното от съдия ПАУНОВА наказателно дело №679/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалби от защитника на подсъдимия Г. П. Л. – адвокат Р. Г. и от поверениците на гражданския ищец [фирма] – адвокати С. Г. и И. И., срещу въззивно решение № 49 от 06.02.2017г. по в.н.о.х.д. № 727/2016г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена изцяло присъда № 77 от 15.03.2016г. по н.о.х.д. № 3673/2012г. на Софийски градски съд.

С присъда № 77 от 15.03.2016г., постановена по н.о.х.д. № 3673/2012г. по описа на Софийски градски съд, подсъдимият Г. П. Л. е признат за виновен в това, че за времето от 07.01.2010г. до 10.05.2010г. в [населено място] при условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоил чужди движими вещи – пари в размер общо на 2 242 964.17 лв. /два милиона двеста четиридесет и две хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.