currdb:
Решение №276/20.12.2017 по дело №902/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 276

гр. София, 20.12.2017 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Наказателна колегия, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ГАЛИНА ТОНЕВА

при секретар КРИСТИНА ПАВЛОВА и с участието на прокурор ИСКРА ЧОБАНОВА разгледа докладваното от съдия ТОНЕВА наказателно дело № 902/2017 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл.346 т.2 от НПК по жалба на подсъдимия Т. С. С. чрез защитника му – адв.Я. срещу присъда № 133 от 12.05.2017 година по ВНОХД № 388/2017 г. по описа на Бургаския окръжен съд, наказателно отделение.

В касационната жалба са релевирани касационните основания по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК, като към ВКС е отправено искане за отмяна на въззивната присъда и оправдаване на подсъдимия С.. Изложени са аргументи за допуснати нарушения на Наредба № 30/2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства и на ЗАНН, на базата на които е обоснована тезата за неправилност и необоснованост на постановената от ОС – гр. Бургас ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.