currdb:
Решение №125/21.12.2017 по дело №4101/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

4

№ 125

София, 21.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНО

при участието на секретаря Анета Иванова

изслуша докладваното от съдия Бранислава Павлова

гражданско дело № 4101/2016 година по описа на Първо гражданско отделение и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

М. И. Й., В. В. П. и Г. С. П. са обжалвали въззивното решение № 187 от 11.05.2016 г. по гр. д. № 171/2016 г. на Окръжния съд - П..

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество на основание чл. 280 ал.1 т.1 ГПК /редакция преди изменението с ДВ бр. 86/2017г./ с определение по чл. 288 ГПК № 183 от 28.03.2017г. по правния въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните по делото и доказателствата, които ги подкрепят.

Ответниците изразяват становище в отговора на касационната жалба и в писмената защита, че решението на въззивния съд е правилно и следва да бъде оставено в ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.