currdb:
Решение №289/21.12.2017 по дело №1073/2017 на ВКС, НК, I н.о.

3Р Е Ш Е Н И Е

№ 289

гр. София, 21 декември 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ВАЛЯ РУШАНОВА

при участието на секретаря Марияна Петрова и в присъствието на прокурор Ч. изслуша докладваното от съдия Рушанова н.д. № 1073/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по реда на гл. ХХХІІІ от НПК.

Образувано е по искане на осъдения П. А. А. за възобновяване на наказателното производство по нохд № 232/2017г. по описа на РС - Велинград поради неучастието му в съдебното производство.

В искането осъденият посочва, че е разбрал за влязлата в сила присъда при задържането му на територията на Кралство Испания и моли производството да бъде възобновено, постановеният по него съдебен акт да бъде отменен, а делото – върнато за ново разглеждане с оглед предоставяне на възможност по гл.ХХVІІІ от НПК.

В съдебно заседание пред ВКС служебният защитник и осъденият поддържат направеното искане за възобновяване на наказателното производство.

Прокурорът от ВКП намира искането по чл. 423, ал. 1 от НПК за неоснователно и изразява становище, че същото следва да бъде оставено без уважение, тъй като осъденият А. е знаел за воденото...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.