currdb:
Решение №118/21.12.2017 по дело №4596/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 118

СОФИЯ, 21.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

при секретаря Даниела Никова

изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 4596/2016 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

На основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК е допуснато касационно обжалване на решение № 195 от 29.07.2016 г. по в.гр.д. № 132/2016 г. на Ловешкия окръжен съд в частта, с която на основание чл. 19, ал.1 ЗН е прогласена нищожността на нотариално завещание № 5, т.І, нот. дело № 12/2011 г. в частта, с която Г. Й. С. завещала на дъщеря си А. М. С. 1/2 ид. част от жилищната сграда с идентификатор 80902.249.339.1 по КККР на [населено място] и в частта, с която е отхвърлен искът за делба на тази сграда, по въпроса за предпоставките и реда за признаване в Република България на брак на български гражданин с чужд гражданин, сключен пред местен орган в чужбина, и относно правното значение на акта за регистрация на брака, съставен по реда на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.