currdb:
Решение №104/21.12.2017 по дело №60309/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№104

гр. София, 21.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева т. д.№ 60309 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н. И. Т. срещу решение № 78 от 30.06.2016г. постановено по гр.д. № 179/2016г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 37 от 24.02.2016г. на Бургаски окръжен съд по гр.д.№ 1185/2015г. за осъждане на касатора на основание чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], сумата 76 209лв., дължима на отпаднало основание по развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 28.08.2009г., заедно със законната лихва от завеждане на делото до окончателното изплащане.

В жалбата се поддържа, че решението е необосновано и неправилно поради неправилно приложение на материалния закон и потвърждаващо допуснатите от първоинстанционния съд множество нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че въззивният съд не е разгледал и преценил ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.