currdb:
Решение №253/21.12.2017 по дело №908/2017 на ВКС, НК, I н.о.

№ 253

гр. София, 21 декември 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, I НО, в публично заседание на петнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВ

СПАС ИВАНЧЕВ

при секретар Мира Недева, при становището на прокурора Тома Комов, изслуша докладваното от съдия Спас Иванчев наказателно дело № 908 по описа за 2017 г.

Производството по реда на чл.346 т.2 от НПК е образувано по касационна жалба на подсъдим чрез защитника му срещу решение № 197/18.07.2017г. по ВНОХД № 431/2016г. по описа на Варненски апелативен съд.

В жалбата се релевират доводи за извършено процесуално нарушение при предходно разглеждане на делото, като съдът бил сезиран от страна(прокурор), която нямало право да инициира въззивно производство. Правата на подсъдимия не били нарушени при това разглеждане, тъй като бил оправдан, а прокурорът се е отказал от свидетели, които били заличени.

В жалбата се оспорва възприет от първостепенния съд разпит на двама полицейски служители, тъй като са извършвали дейност по разследването, с което се правил опит за валидиране на опорочено по делото разпознаване.

По въззивното производство се твърди, че авторството останало недоказано, като и назначената съдебнопсихиатрична експертиза не е помогнала за потвърждаване на обвинителната теза. Пострадалата неколкократно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи