currdb:
Решение №198/21.12.2017 по дело №863/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 198

Гр. София, 21 декември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в публичното заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

С участието на секретаря И. Петкова и в присъствието на прокурора А. Гебрев като разгледа докладваното от съдия Цонева наказателно дело № 863/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 346, т. 1 от НПК.

Образувано е по касационна жалба на подс. В. Й. Х. против присъда № 9/12. 06. 2017 год., постановена по в. н. о. х. д. № 298/2016 год. по описа на Апелативен съд – Варна.

С жалбата се атакува частта от присъдата, с която подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 219, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, приложен е Законът за амнистията, не му е наложено наказание и са му възложени направените по делото разноски. Релевирани са касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК и е направено искане за отмяна на присъдата в обжалваната част и за оправдаването му, а като алтернатива – за връщане на делото за ново разглеждане или за намаляване на разноските, които е осъден да зап...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи