currdb:
Решение №162/21.12.2017 по дело №721/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 162

София, 21.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 721 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ц. Г. Ц. от [населено място], Столична община, със съдебен адрес: [населено място], [улица] А, ет. 2, чрез адвокат Н. Д., срещу решение № 8831 от 28.11.2016г. по в. гр. дело № 5283/2016г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, ІІ Г състав, с което е обезсилено решение № І-32-188 от 21.01.2016г. по гр. дело № 39208/2014г. на СРС, 32 състав, и е указано на СРС да изпрати делото за разглеждане от родово компетентния съд - СГС. С обезсиленото първоинстанционно решение са отхвърлени предявените от С. И. Х. от [населено място], [улица], ет. 2, ап. 3, установителни искове с правно основание чл. 422 ГПК вр. чл. 59 ЗЗД за сумата 12 780 евро и за сумата 3 345 е...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.