currdb:
Решение №186/21.12.2017 по дело №1780/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 186

София, 21.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и трети ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1780 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на страните срещу решение от 09. 12. 2016г. по гр. дело № 2502/2016г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 22. 03. 2016г. по гр. дело № 660/2015г. на Врачански окръжен съд в частта му, с която искът с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е уважен за сумата 35 000лв., съставляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение в престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. с чл. 209, ал. 1 НК, производството по което е приключило с оправдателна присъда, ведно със законната лихва от 07. 10. 2012г., и в частта му, в която същият иск е отхвърлен за сумата над 35 000лв. до 70 000лв., като неоснователен. Първоинстанционното решение в частта му, в която искът с правно основание чл. 2, ал....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.